Informace k zápisu najdete ve složce ZÁPIS.

Zápis do MŠ

Letáček

Mateřská škola Kyšice, okres Plzeň- město, příspěvková organizace

 

 Náves 98                                                                                                IČO 75005972

 

Zápis do  MŠ pro školní rok 2024/2025 se uskuteční

v pátek 3. května 2024 od 8,30 do 16,00 hod.

 

 

 

1. Informace pro rodiče

 

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 Zákona              o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon).

Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá   ve vzdělávací činnosti dítěte. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Kyšice a Školním řádem Mateřské školy Kyšice.

 

 

  1. Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout  3 měsíce.
  2. Do mateřské školy přijímáme děti starší tří let. Dítě by mělo být alespoň trochu samostatné v jídle a oblékání, nesmí mít pleny, musí chodit na WC na malou  i velkou stranu, zvládat chůzi po schodech.
  3. Zákonný zástupce  je povinen pravdivě informovat ředitelku školy o zdravotním stavu a zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech (např. bere léky,          je v péči specialisty, má dietu…), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
  4. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
  5. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, nicméně musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve spádové obci. Žádost o individuální vzdělávání dítěte (429.98 kB) předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
  6. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

 

2.Správní řízení

Od 10. dubna si stáhněte na www.kysice.eu, v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA / Zápis do MŠ/  tyto  tiskopisy-  žádost, evidenční list.

Ihned po stažení tiskopisů  na adresu mskysice@seznam.cz oznamte jméno dítěte a  jeho narození. Na základě oznámení Vám bude přiděleno registrační číslo.

 

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a přinese tyto vyplněné tiskopisy

 

1.-  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

vyplní rodiče, případně jeden z rodičů, s uvedením alespoň jednoho telefonního kontaktu,

e-mailu a podpisy obou rodičů .

Žádost-o-přijetí-k-předškolnímu-vzdělávání-2024-2025.pdf(295.12kB)

2.- Evidenční list, který musí být potvrzen dětským lékařem. ( Do MŠ je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,  má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou   kontraindikaci. Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad o očkování dítěte dle §50 zákona č. 258/2000 Sb.).Toto neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou.

Evidenční list dítěte.pdf (361.83 kB)

Vše s podpisy obou rodičů (platí i u rozvedených rodičů). U rozvedených rodičů je třeba uvést č. rozsudku a komu je dítě svěřeno do péče (pro kontrolu doneste originál rozhodnutí).

3.-  Občanský průkaz

4.-  Rodný list dítěte

5.-  Průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

 

Předpokladem přijetí dítěte do MŠ je podaná žádost v den zápisu, nerozhoduje pořadí podané žádosti !!!

 

Po vyplnění ,,Žádosti“ bude postupováno dle kritérií pro přijímání k předškolnímu vzdělávání, vnitřních směrnic školy a dle správního řádu.

 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě ve škole - u vchodu do MŠ Kyšice a na www.kysice.eu – MŠ.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den

31. května 2024

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb.,správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým  dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Žadatelům, kterým ředitelka nevyhoví bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v písemné podobě.

 

 

 

Vladimíra Kunešová, ředitelka MŠ

                                                             tel.: 603 516 567, 377 945 488                                                                                         mskysice@seznam.cz

 

 

 

 

O školce

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
skoro jasno 8 °C -2 °C
pondělí 22. 4. slabý déšť 8/-1 °C
úterý 23. 4. polojasno 11/-1 °C
středa 24. 4. zataženo 11/1 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty EU

OP JAK-Šablony pro MŠ a ZŠ I

Logo spolufinancování projektu EU a MŠMT